wie zijn we? - De Sterretjes

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

wie zijn we?

Onthaalouders
Dienst voor onthaalouders 'De Sterretjes' is vergund door Kind en Gezin voor 85 kinderopvangplaatsen en is werkzaam in 2 zorgregio’s. Deze kinderopvangplaatsen zijn verdeeld over een twintigtal opvanglocaties waar een aangesloten onthaalouder de kinderen opvangt.
 
Deze opvanglocaties moeten aan de nodige vergunningsvoorwaarden voldoen.
 
Daarnaast werkt de dienst onder permanente begeleiding van Kind en Gezin.
 
De dienst voor onthaalouders is een organisatie van de vzw Kinder en Jeugdzorg «De Sterretjes». De dagelijkse leiding is in handen van Ilke Vanbaelen. Zij coördineert de activiteiten, onderhoudt het contact met het publiek en de externe instanties, en staat in voor de begeleiding van de onthaalouders.
 
De dienst biedt regelmatige dagopvang voor kinderen voor ze naar de basisschool gaan en in de overgangsperiode tussen de kinderopvang en basisschool. Daarnaast biedt de dienst ook opvang buiten de schooluren voor kinderen tot 12 jaar aan in gezinsverband.
 
Dienst voor onthaalouders 'De Sterretjes' staat voor:
Opvang op maat
De kinderen worden onthaald in een veilige en vertrouwde omgeving, waar ze gestimuleerd worden in hun ontwikkeling en leren omgaan met andere kinderen. De onthaalouder staat in voor een aangepaste verzorging en opvoeding van elk kind.
Men zorgt dagelijks voor gezonde en gevarieerde voeding. Het aantal opvangkinderen bij de onthaalouder is beperkt. Zo krijgt elk kind de nodige aandacht.
 
Kwaliteitsvolle opvang
Alle nieuwe onthaalouders die bij de dienst zijn aangesloten vanaf 1 april 2014 moeten een Kennismakingstraject Gezinsopvang volgen en beschikken over een attest ‘Kennismaken met de gezinsopvang’ en/of een attest van de module ‘Werken in de kinderopvang’.
Daarnaast krijgen ook al onze onthaalouders regelmatig bijscholingen. Zo blijven zij op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in de wereld en de kinderopvang.
Tijdens de maandelijkse huisbezoeken door de dienstverantwoordelijke wordt de opvang van de kinderen nauwgezet besproken en opgevolgd.
 
Betaalbare opvang
Binnen de dienst betaalt u voor de kinderopvang een inkomenstarief . Inkomenstarief is de prijs voor kinderopvang volgens je inkomen.
Daarbij wordt ook rekening gehouden met het aantal kinderen ten laste. De kosten voor de opvang van kinderen tot 12 jaar zijn bovendien gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar.
Meer informatie vindt u op de website van Kind en Gezin.
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu