wie zijn we? - De Sterretjes

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

wie zijn we?

Kribbe
Kinderdagverblijf ‘De Sterretjes’ voorziet al sinds 1978 in dagopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar.
Ons kinderdagverblijf is vergund door Kind en Gezin voor 41 kinderopvangplaatsen. De organisatie en de werking voldoen aan alle gestelde eisen.
Het kinderdagverblijf is een organisatie van de vzw Kinder en Jeugdzorg. De Raad van Beheer is de eindverantwoordelijke voor het beleid dat in het kinderdagverblijf gevoerd wordt.
De dagelijkse leiding is in handen van Ilke Vanbaelen. Zij coördineert de dagdagelijkse werking, onderhoud het contact met het publiek en de externe instanties, en staat in voor de begeleiding van de medewerkers.
Het team van medewerkers bestaat uit 9 kinderbegeleidsters die dagelijks verantwoordelijk zijn voor de kinderen. Daarnaast zijn er nog drie personeelsleden die instaan voor het onderhoud van het kinderdagverblijf en voor de bereiding van de maaltijden.
 
‘De Sterretjes’ staat als kinderdagverblijf voor :
Opvang op maat
De kinderen worden onthaald in een warme, veilige en vertrouwde omgeving, waar ze gestimuleerd worden in hun ontwikkeling en leren omgaan met andere kinderen.
Het kinderdagverblijf staat in voor een aangepaste verzorging en opvoeding van elk kind.
Door een regelmatige observatie van het kind op sociaal, psycho-emotioneel en motorisch vlak willen we aan de noden van elk kind tegemoetkomen.
 
Kwaliteitsvolle opvang
Alle medewerkers in het kinderdagverblijf nemen deel aan bijscholingen. Zo blijven zij op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in de wereld en de kinderopvang.
Door middel van de teamvergaderingen wordt de opvang van de kinderen nauwgezet besproken en opgevolgd.
Het kinderdagverblijf werkt samen met de ouders en geeft hen informatie over de werking van de voorziening, informatie over hun kind en waar gewenst pedagogisch advies.
 
Betaalbare opvang
Binnen het kinderdagverblijf betaalt u voor de kinderopvang een inkomenstarief. Inkomenstarief is de prijs voor kinderopvang volgens je inkomen.
Daarbij wordt ook rekening gehouden met het aantal kinderen ten laste. De kosten voor de opvang van kinderen tot 3 jaar zijn bovendien gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar.
Meer informatie vindt u op de website van Kind en Gezin.
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu