Menu Sluiten

Inschrijven

Door het tekort aan kinderopvang in onze regio zijn we genoodzaakt om met een wachtlijst te werken.
Aanvragen voor kinderopvang dienen daarom steeds te gebeuren via een van deze twee websites:

Wanneer er in de planning van het kinderdagverblijf of van de onthaalouders één of meerdere plaatsen vrijkomen, wordt de wachtlijst nagekeken op aanvragen die hierbij aansluiten qua gewenste startdatum, gewenste opvangdagen en -uren, eventuele voorkeur voor kinderdagverblijf of onthaalouder, gewenste regio, andere specifieke kenmerken, enz… Daarnaast wordt er ook rekening gehouden met de wettelijk bepaalde voorrangsregels , namelijk:

  • absolute voorrang voor wie kinderopvang nodig heeft om werk te zoeken, te houden of om een beroepsgerichte opleiding hiervoor te volgen

Daarnaast voorrang voor:

  • alleenstaanden
  • gezinnen met een laag gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen
  • pleegkinderen die kinderopvang nodig hebben
  • broers of zussen van kinderen die in de kinderopvanglocatie opgevangen worden
  • kwetsbare gezinnen

Een kwetsbaar gezin beantwoordt aan minstens 2 van de onderstaande kenmerken, waarvan minstens één van de 3 laatste kenmerken:Nood hebben aan kinderopvang om werk te zoeken of te houden of om een beroepsgerichte opleiding te volgen;

Alleenstaand zijn (dit is niet gehuwd zijn of geen domicilie hebben met een persoon van wie het inkomen in aanmerking komt voor de bepaling van het inkomenstarief).

Een gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen hebben dat lager is dan een bepaald bedrag;Beantwoorden aan minstens één van de volgende drie kenmerken:een gezinslid met een handicap hebben;een gezinslid hebben met een verminderd zelfzorgvermogen;in de context van hulpverlening aan het gezin of van inburgering van het gezin: als het voor de kinderen om sociale of pedagogische redenen wenselijk is dat ze overdag opgevangen worden in de kinderopvang;

De beschikbare plaats wordt voorgesteld aan de ouders. De ouders krijgen dan de mogelijkheid om een kennismakingsbezoekje te brengen aan het kinderdagverblijf of aan de onthaalouders. De ouders delen hun beslissing zo snel mogelijk mee aan de verantwoordelijken. Zij plant de opname in het kinderdagverblijf of bij de betrokken onthaalouder, vanaf de overeengekomen datum. Na de geboorte nemen de verantwoordelijken, of nemen de ouders, contact op om de inschrijving te bevestigen.

De overeengekomen opnamedatum en de individuele dag- en uurregeling wordt vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. Deze is bindend voor alle partijen.